Med Aktiv Kontroll

För att uppfylla de krav som ställs på livsmedelshantering är ett gott och långsiktigt samarbete med AKTIV KONTROLL en lösning för att säkerställa att kontrollerna utfaller med positivt resultat. Med erfarna och kunniga medarbetare kan vi erbjuda skräddarsydda dokument och rutiner. Detta i kombination med den utbildning av personal vi erbjuder, leder till att ditt företag är förberett för en inspektion.

Vår målsättning är att ge kunden ett fungerande EgenKontrollProgram men också att genom utbildning och support, höja viljan och medvetenheten hos alla inom företaget. På så sätt kommer Livsmedelsverkets krav att uppfyllas mer än väl.

  • Vi gör designade dokument på plats. Helt anpassade efter just din verksamhet.

  • I vårt paket ingår utbildningar varje år.

  • Vi sköter provtagningarna samt redovisar skriftligt resultat.

  • Vi återkommer regelbundet för support och uppföljning utan extra kostnad.

 

Leder till att ditt företag är förberett för en inspektion


 


För ytterligare information om Livsmedelsverkets krav, gå in på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se